breng je merk naar een nieuw niveau

Wat als je een specifiek gevoel over je organisatie precies kan overbrengen in slechts een enkel beeldmerk of kleur? Hoe pak je dit aan en wat zijn de stappen? Boemel heeft de ervaring, de tools en een beproefde Branding-methode om deze stappen samen te kunnen zetten. 

Als consument krijg je te maken met een constante stroom aan informatie die onze aandacht vraagt. Met de methode van Boemel maak je je merk authentiek en relevant temidden van al het aanbod. Ook geven we je veel unieke inzichten in je eigen organisatie. Je wordt namelijk gedwongen om te reflecteren en te kijken waarom je doet wat je doet. Dus wil je als organisatie meer helderheid over je koers en hierbij een duidelijke visuele representatie van een sterke identiteit? Don’t look further.

Hieronder vertellen we je stap voor stap wat de Branding-methode inhoudt en hoe we ervan overtuigd zijn dat we jouw merk naar een nieuw niveau kunnen brengen. 

Branding is het proces waarin je gevoel wordt vertaald naar een concrete, visuele identiteit.

Proces

Stap 1: Briefing

Dit klinkt een beetje raar, maar voor ons is een briefing heilig. We hebben door de jaren heen een uitgebreide briefing ontwikkeld die ons helpt om duurzame en creatieve samenwerkingen aan te gaan. In de briefing staan allereerst vragen aan jou als persoon – wie ben je, welke reis heb je afgelegd en wat inspireert je? Op deze manier weten we wie we tegenover ons hebben. Ook stellen we vragen over je bedrijfsmodel, je doelen en de uitdagingen om die doelen te bereiken. Hierdoor weten we welke rol Boemel zou kunnen vervullen. Tot slot vragen we naar je verwachtingen van een samenwerking met Boemel, zodat we van tevoren duidelijk hebben wat we aan elkaar hebben. 

Stap 2: Kernsessie

Na de goede introductie van de briefing kunnen we aan de slag. Branding is het proces waarin je gevoel wordt omgevormd tot een concreet design systeem. Dit betekent dat we tijdens de kernsessie associaties centraal stellen:

  • Wat voor gevoel krijg je of wil je krijgen bij je merk?
  • Wat voor sfeer is dit?
  • Wat voor eigenschappen komen hierbij naar voren?

Als we met elkaar op dezelfde golflengte zitten en een specifiek gevoel met deze associaties delen, is de Branding-kernsessie geslaagd. Aan het einde van deze sessie hebben we meestal drie associaties gekozen voor het nieuwe merk. Dit zal het startpunt zijn voor de volgende stap: de vertaling naar ontwerp!

Branding door Studio Boemel

Stap 3: Stylescape

Na de kernsessie maken we een visuele vertaling: van abstracte associaties naar visuele beelden. Dit doen wij door een of meerdere uitgebreide moodboards te ontwikkelen genaamd stylescapes. Dit doen wij op basis van de kernassociaties uit de kernsessie. Stylescapes zijn als een soort van oefenruimtes voor grafisch ontwerpers om te onderzoeken hoe een design systeem kan werken qua kleur, ruimte, compositie, fotografie, lettertype, uitlijning en textuur. We gebruiken de stylescapes alleen om een algehele ontwerp richting te presenteren. Het is dus nog geen definitief ontwerp. Nadat we akkoord zijn gegaan met een ontwerp richting kunnen we verder gaan met de Branding-methode. 

voorbeeld

Stap 4: Logo

Nu we samen een duidelijk beeld hebben over hoe het nieuwe merk er in grote lijnen uit gaat zien, verdwijnen wij even kort van de radar voor het branding design gedeelte. Onze ontwerpharten gaan dan harder kloppen, want we mogen achter de tekentafel kruipen om het nieuwe logo te ontwikkelen op basis van de gekozen stylescape. Na tientallen logo’s te hebben ontworpen, weten we hoe dit creatieve proces eruit ziet: tekenen, schetsen, kleuren testen, pixels schuiven, composities verbeteren en lettertypes selecteren. Wanneer we hiermee klaar zijn, presenteren we jullie vol trots ons creatieve proces. Tijdens deze logo presentatie presenteren we het Branding-concept en logo. Hierin laten we zien hoe het logo onderdeel is van een door ons gemaakt design systeem. Hoe ziet het logo eruit op een pen of op een billboard? Welke kleuren en lettertypes worden er gebruikt en wat is het concept achter het beeldmerk?

Na een akkoord op het logo plannen we een sessie met het team om te laten zien hoe en waarvoor je de opgeleverde bestanden praktisch kan inzetten binnen je communicatiewerk. In deze fase van het Branding-proces zijn we van associaties en gevoel gekomen bij het implementeren van concrete ontwerpelementen voor je merk. 

voorbeeld

Stap 5: Website

Als we alle ontwerpelementen goed met elkaar hebben verbonden en hiermee dus een coherent design systeem hebben neergezet, kunnen we eventueel een website of andere communicatie-uitingen ontwikkelen. Deze stap is optioneel, maar wat we vaak hebben gezien is dat we sneller en effectiever te werk gaan bij de ontwikkeling van (de eerste) communicatie-uitingen, omdat we aanwezig waren bij de creatieve en strategische sessies. Uiteraard kun je ook een andere ontwerper of een in-house ontwerper vragen voor de verdere uitwerking. In zo’n geval willen we graag een soepele overdracht doen, waardoor het nieuwe design systeem duidelijk is bij de ontwerper. 

voorbeeld

Goede vraag, dat ligt aan de opdracht. Er zijn een aantal vragen die we stellen bij het bepalen van de prijs:

Wat zijn de deliverables?

Allereerst willen we weten wat we uiteindelijk voor je gaan leveren. De kernsessies staan vaak al wel vast, alleen de ontwikkeling van de deliverables kunnen verschillen. Is het een brand guide voor een team van ontwerpers of volstaat slechts een eenvoudige website al? 

Wat is de grootte van het project?

De grootte van het project is belangrijk, omdat dit deels het belang aangeeft van het ontwerp. Het ontwerpsysteem van een gevestigde organisatie met een landelijk bereik moet uiteraard meer besproken, getest en uitgewerkt worden in vergelijking met een huisstijl van een start-up. Ook is hierbij het (verwachte) communicatie budget van belang om voor ons in te schatten welke middelen Boemel kan gebruiken tijdens het project. 

Zijn dit alle kosten?

Yes, over het algemeen wel. Het kan zo zijn dat we extra onkosten verrekenen (denk aan reiskosten, inhuren van fotografen etc.) maar dit zal uiteraard van tevoren duidelijk worden aangegeven.

En vanuit daar komt er dus een offerte?

Klopt! Als je de bovenstaande informatie ons kunt toesturen, kunnen wij een mooi voorstel doen. De bovenstaande informatie hoef je overigens nu nog niet te weten - we sturen je een uitgebreide briefing toe die ook handig is voor jezelf om de opdracht scherp te kunnen formuleren.

Zeker, voordat we beginnen zullen we feedback ronde(s) met elkaar inplannen. Op basis van de grootte van het project bepalen we van tevoren hoeveel rondes nodig zijn. 

De kernsessies zorgen ervoor dat je veel input kunt geven voordat we gaan ontwerpen. We zien deze sessies dan ook echt als een samenwerking en een moment voor ons om zoveel mogelijk relevante informatie op te halen. In deze fase luisteren we goed. Daarna tijdens het ontwerp proces verzamelen we alle informatie en geven we zelf een stem aan de inhoud van de sessies.

Daarnaast willen we je meegeven dat wanneer je ons inhuurt,  je op onze expertise kunt vertrouwen. Daarom vragen we je om - hoe lastig het soms ook is - ons alleen waar nodig bij te sturen op project niveau. Hierdoor blijven we duidelijk communiceren over de richting van het werk, zonder dat je op onze ontwerp stoel hoeft te zitten. Dat is stressvol voor jezelf als opdrachtgever en uit ervaring weten we dat het uiteindelijk minder goed creatief werk oplevert. Kortom, trust the process. 

Dat ligt aan de van tevoren afgesproken planning. Bij de briefing en tijdens de eerste gesprekken zullen we dit met elkaar afstemmen. Wij zijn flexibel en snel - belangrijkst voor ons is duidelijke afspraken zodat we de juiste verwachtingen van elkaar hebben. 

Dat is een heel goede vraag. Dat weten wij ook niet.